Orientační přehled mých sazeb. Vaší cenu ale domluvíme spolu, vám na míru.


Ceník mých služeb. Všechny uvedené ceny jsou orientační. Tento ceník není úplným přehledem služeb, slouží spíše pro představu. Každý projekt kalkuluji samostatně, podle šíře spolupráce, náročnosti zadání, ale i podle možností klienta.


HODINOVÁ SAZBA

600 Kč základní hodinová sazba

Je možné domluvit paušální počet hodin.

TISKOVINY

(Uvedené ceny jsou bez tiskové přípravy a bez korektur)

LETÁK

1 strana od 700 Kč

2 strany od 1000 Kč

VIZITKY (jednostranné)

od 800 Kč

FOTOBANKY

Vyhledávání fotografií nebo ilustrací pro váš projekt je účtováno pevnou sazbou 400 Kč/hodina.

WEBDESIGN

Cenové rozpětí je velmi široké v závislosti na náročnosti webu. Jinou cenu má web s kompletně připravenými podklady, jinou web, u kterého je obsah potřeba teprve vytvářet a strukturovat. Domluva individuálně.

GRAFIKA

Práce na grafice může zahrnovat od výroby letáku podle konkrétního zadání, tak tvůrčí proces při tvorbě značky. Takový proces zahrnuje například výběr barev, fontů, tónu vizuální komunikace a podobně. Vše se odvíjí od náročnosti požadavků konkrétní zakázky.

ILUSTRACE

Cena bez komerční licence. V případě, že je ilustrace nebo vzor určen k dalšímu prodeji, je nutné domluvit licenci za komerční využití.

1000 Kč/hodina

MARKETINGOVÉ SLUŽBY

800  Kč/hodina


Před zahájením práce vystavuji zálohovou fakturu ve výši jedné třetiny dohodnuté ceny. Spolupráce se stvrzuje podepsanou objednávkou s přesně specifikovaným zadáním, pokud není domluveno jinak. Práce na projektu začíná po uhrazení zálohové faktury.

Zálohová faktura slouží zároveň jako tzv. skicovné v případě, že se klient rozhodne od zakázky odstoupit/nepokračovat po dodání prvních návrhů/konceptů designu. Záloha je nevratná.

Cenovou kalkulaci dodávám vždy před zahájením práce a je nutné ji písemně (nebo prostřednictvím emailu) odsouhlasit.