VIZUÁLNÍ IDENTITA

impruvia

impruvia je nástroj pro dosahování cílů. Klientky potřebovaly vytvořit celou komunikaci úplně od nuly. Měly připravený promyšlený produkt, ale nevěděly, jak pro něj vytvořit značku. A to je přesně má práce.

produkt

nástroj seberozvoje

úkol

vytvořit značku úplně od nuly

trvání

říjen 2018 až květen 2019

Projekt impruvia byl přesně ten případ, kdy má klient připravený dobře promyšlený produkt, ale neví, jak ho komunikovat své cílové skupině. Vytvářela jsem tedy vše úplně od začátku. impruvia je nástroj, který pomáhá lidem dosahovat jejich cilů. Klienti se s ním seznamují pomocí víkendových tréninků.

1. fáze: seznámení se a pochopení

Má spolupráce s Klárou Leskovjan a Zuzanou Bednárovou, tvůrkyněmi nástroje, začala v říjnu 2018, kdy jsme se sešly a probraly, jaké mají se svým produktem plány, jaká mají očekávání a kolik do něj chtějí investovat času, energie a peněz. Při této první schůzce jsme došli k tomu, že obě strany, tedy klientky i mě, spolupráce láká, a tak jsme se přesunuly k další části prvního kroku  k mému důkladnému seznámení se s produktem impruvia.

Zúčastnila jsem se víkendového tréninku impruvia jako běžný účastník, abych si vyzkoušela, jaké to je být na straně klienta mých klientek. Po tomto víkendu a několika dalších emailech, telefonátech a konzultacích, byl můj průzkum hotový  produkt jsem dobře znala a mohla jsem začít přemýšlet, jak ho vizuálně komunikovat jeho cílové skupině.

2. fáze: definice a vymezení

V druhém kroku spolupráce, který trval asi měsíc, jsme na základě mých nabytých znalostí o produktu impruvia, mohli přistoupit k přesnější definici cílové skupiny a ke způsobu, jak s ní komunikovat tím nejefektivnějším způsobem. Co cílová skupina ráda dělá, jak smýšlí, co jí baví, s čím se může ztotožňovat. Tím jsme si vymezili pole, ve kterém můžeme začít tvořit značku.

3. fáze: hledání a tvoření

Při tvorbě značky a její vizuální komunikace jsme první začali vybírat barvy. To samotné trvalo několik týdnů. Poté jsme hledali vhodný font, tvořili logo, a souběžně i vizuální styl, který měl být následně použit pro propagační a výukové materiály a web.

Když bylo vše vymyšlené, promyšlené, domyšlené, přistoupili jsme k samotné tvorbě tiskovin a webu.

4. fáze: finalizace a ladění

V posledním, čtvrtém kroku, jsme vychytali drobné nesrovnalosti (například v textech popisujících produkt, nebo ve výukových materiálech). Během procesu tvorby značky proběhl další trénink, takže výukové materiály, které jsme vytvořili, se rovnou mohly otestovat v praxi. Setkali jsme se s úspěchem, až na pár drobností nebylo co upravovat. Klientům mých klientek se vizuální styl velmi líbil, z čehož jsme měly jak já, tak Klára a Zuzana, velkou radost. Má práce je zde nyní hotova, klientky mají připravený ucelený způsob komunikace a mohou tak začít budovat svou značku.

ukázky

vy máte vizi,

já ji dokážu ztvárnit

ZA ROK BUDETE RÁDI, ŽE JSTE ZAČALI ZROVNA DNES

PROTOŽE NIC NENÍ NÁHODA.