VIZUÁLNÍ IDENTITA

Státní plavebí správa

Jak probíhala tvorba vizuální identity pro Státní Vizuální identita ke 100. výročí Státní plavební správy. Tento vizuál doprovázel komunikaci úřadu po celý rok 2020. Navázat na tradici, ale být současná, tak měla identita vypadat. Jak se povedlo splnit toto nelehké zadání?

produkt

státní úřad

úkol

vizuální identita ke 100. výročí existence

trvání

září 2019 až prosinec 2019

V létě 2019 mi napsala Klára Němcová, ředitelka Státní plavební správy, že úřad, který je jí svěřen, slaví v roce 2020 100. výročí existence. K tomuto výročí chtěla paní ředitelka Němcová vytvořit doprovodnou vizuální identitu.

1. fáze: seznámení se a pochopení

V září 2019 jsem byla pozvána na schůzku na ředitelství. Na schůzce jsme s paní ředitelkou probraly historii úřadu, veškeré jeho aktivity, jeho dosavadní komunikaci s veřejností, a také „cílovou skupinu“. Ta je v tomto případě tvořena všemi, kdo mají něco společného s vodními cestami; majiteli lodí, správci toků, poříční policí.

2. fáze: definice a vymezení

V dalším kroku jsme s paní ředitelkou probraly dosavadní existující materiály. Dostaly se mi tak do ruky krásné historické ročenky, z jedné z nichž jsem při tvorbě výročního vizuálu vycházela. Úkolem bylo využít existující logo, oficiální modrou barvu, a styl udržet velmi jednoduchý.

Definovala jsem klíčová slova  tradice, nostalgie, romantika, uniformy, instituce, minimalismus. Ta byla při následné tvorbě vodítky.

3. fáze: hledání a tvoření

Se samotnou tvůrčí prací jsem začala v říjnu 2019.

První jsem hledala další barvy k doplnění modré. Volba pro mě byla snadná, sáhla jsem po podobném odstínu červené, jaký používala jedna z historických ročenek.

Jako druhou věc jsem řešila font. Věděla jsem, že nejexponovanějším místem pro použití identity bude web, a že identita na něm musí na jednu stranu vyniknout, ale zároveň s ním přirozeně splynout (což je u úředního webu zajímavá výzva). Font se nabízel jako ideální moment propojení; když použiji Roboto Condensed, které Státní plavební správa využívá na webu, zajistím identitě „dotek“ běžného provozu. Jelikož v celkovém konceptu identity jde především o hlavní motiv a font není v centru dění, ale pouze doplňuje informace tam, kde je potřeba, použití běžného fontu jsem se nebránila.

Ústředním motivem identity se stala modrá kotva, která v sobě nese číslici 100 vytvořenou geometrickými tvary. Tu doplňuje geometricky minimalistické ztvárnění vln, a dvojitá červená linka. Když se jedná o plavbu, lodě, vodu a námořníky, kotva je snad první asociací. Nejprve mi to vadilo, ale pak jsem tuto přímočarost naopak využila. Cílová skupina je rozmanitá, a já ji chtěla spojit v jednom bodě. Proč nevyužít asociace, která je všem společná? O to víc jsem se pak v provedení motivu snažila o co nejjednodušší pojetí – zredukovat tu samozřejmost na dřeň. 

4. fáze: finalizace a ladění

Posledním krokem bylo dát identitě život, připravit ji pro reálné používání. Návrhy jsou krásná věc, ale identita musí fungovat i v powerpointové prezentaci nebo na dárkových předmětech. Jelikož hlavní motiv kotvy s číslicí 100 doprovází ještě dva další geometrické prvky (dvojitá linka a tři geometrické vlny), koncept používání je různě skládat a rozkládat podle potřeb konkrétního materiálu. Identita tedy funguje v tisku i online, na papíře i na trojrozměrných předmětech, přičemž si stále uchovává rozpoznatelnost a sdělení.

 

ukázky

vy máte vizi,

já ji dokážu ztvárnit

ZA ROK BUDETE RÁDI, ŽE JSTE ZAČALI ZROVNA DNES

PROTOŽE NIC NENÍ NÁHODA.